Author Archives: blogphongthuy.edu.vn

T.huốc l.á làm nóng có ảnh hưởng tới sức khỏe người hút?

T.huốc l.á làm nóng chứa nicotine là chất gây nghiện mạnh, có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với t.rẻ e.m, v.ị t.hành n.iên và phụ nữ có thai. T.huốc l.á điện tử có thể gây nghiện, bệnh phổi như t.huốc l.á truyền thống Hỏi: Điểm giống và khác nhau giữa t.huốc l.á điện […]